Verlichting

Verlichting met grote regelmaat defect

Een collega-installateur had grote problemen bij een opgeleverde flat van een woningbouwstichting. Het bleek dat alle verlichting met grote regelmaat defect raakte. De flat bestond op dat moment 3 jaar en de problemen waren van dien aard dat de fabrikant van de verlichting zelfs besloten had om na anderhalf jaar alle armaturen gratis te vervangen. Helaas bleek dit niet de oplossing voor het probleem. Elke 2 weken was men 1 of 2 dagen bezig om lichtbronnen te wisselen, wat een enorme financiële strop betekende.

Er waren inmiddels door 3 partijen metingen verricht en de rapporten werden ter inzage en beoordeling toegezonden. Helaas kwam men in deze rapporten niet veel verder dan dat er veel harmonische in het net aanwezig waren maar dat de gemeten waarden binnen de normen bleven. Na een eerste gesprek met de woningbouwstichting en de installateur, moesten we melden dat de rapporten veel vragen open lieten. We waren voor een goed onderzoek genoodzaakt zelf meetgegevens te verzamelen. Hier was men niet blij mee omdat er inmiddels 3 peperdure rapportages lagen. Na aandringen toch een eigen onderzoek gestart en dit opgebouwd van een simpele handmeter, om algemeen inzicht in de installatie te krijgen, naar diverse net-analyses met verschillende apparatuur.

Oplossing

Het rapport was uiteindelijk een stevige map, het advies bestond ook uit verschillende maatregelen. Enkele mochten niet worden uitgevoerd van de energieleverancier en na beraad is er verbeterings-apparatuur aangebracht. Eerst voor 50 van de 150 woonunits, als soort van bewijs dat de maatregelen inderdaad de oplossing zouden brengen. Als proef werd op 1 galerij de verlichting vervangen.

De geboden oplossing was zeer succesvol. Als bijkomend effect bleek dat er maar liefst 7% (!) minder energie nodig was voor dezelfde installatie, dus dezelfde lichtbronnen, en aangesloten apparatuur bij de bewoners.

Deze woningbouwstichting laat na ingebruikname van een nieuw gebouw nu altijd een net-analyse uitvoeren! De collega-installateur is inmiddels een goede relatie.