Transformatoren

Transformatoren en generatoren die steeds defect raken

Bij een windmolenpark in Zeeland, bestaande uit 12 molens van elk 1MW, ging na ca. 1 jaar in de voeding een transformator defect, 10kV/0,7kV. Oorzaak eigenlijk onbekend, men dacht aan blikseminslag of pech. De transformator is bij de fabrikant nagezien door de verzekerings-expert, zonder een oorzaak te kunnen vinden. Een jaar later ging een tweede transformator defect. Uiteraard gingen nu alle alarmbellen rinkelen, want als de oorzaak onbekend blijft, hoe lang gaan de andere transformatoren dan nog mee?

We hebben met spoed een net-analyse opgesteld en uiteraard gevraagd naar de gegevens van de installatie. Van de voeding, hoogspanning inkoop en ring waren de gegevens direct beschikbaar.

Technische gegevens

De installateur was gevraagd om 12x 1MW op het openbare net te koppelen en dat had men keurig gedaan door de molens in een ringvorm te koppelen met elk een eigen transformator. Het totaal ging naar een inkoopstation en daar was de koppeling met het openbare net.

Oscillatieneigingen

Onze net-analyse bracht aan het licht dat er oscillatieneigingen in de installatie voorkwamen, veroorzaakt door samengebouwde componenten. Met name ten tijde van het TF-signaal kon het misgaan. Er zijn aanvullende maatregelen genomen waardoor de problemen zijn opgelost.

Schade tot die tijd: 2 transformatoren en 7 generatoren!
Ook in de ontwerpfase is informatie van groot belang, met name bij het koppelen van installatiedelen.