Datacenter

Een gloednieuw datacenter was er weggezet. De kantoren erbij moesten nog worden ingericht maar de eerste rekken met computerapparatuur stonden al klaar om in gebruik genomen te worden.

Technisch

De voeding bestond uit 12 transformatoren van 1600kVA met voor elke transformator een roterende en statische no-break. Een koelinstallatie was in lijn geplaatst. Na een dringend telefoontje is er direct actie ondernomen. Er waren zeer ernstige problemen en er moest direct een net-analyse worden uitgevoerd om naar de oorzaak te zoeken. Ter plaatse bleek dat de regeling van de roterende no-break al snel na het opstarten defect was gegaan. Dit met de nodige rookontwikkeling. Een tweede identieke set was direct na het opstarten ook in rook op gegaan! Toch moest het datacenter in bedrijf en men wilde geen risico nemen een derde set op te blazen.

Oplossing

Na een snelle net-analyse aan de eerste defect set, bleek dat er dusdanig veel netvervuiling op een specifiek deel van de installatie terecht kwam, dat het waarschijnlijk was dat het probleem in die hoek zat. Na enig zoekwerk bleek de wijze van aanleg van de verschillende soorten bekabeling de oorzaak van de problemen. Het kostte wel overredingskracht om de bekabeling tijdelijk aan te passen en een derde set in bedrijf te laten nemen. Deze ging zonder problemen in bedrijf en inmiddels is het datacenter uitgebreid naar 24 transformatoren. Na reparatie van de beide roterende no-breaks en aanpassing van de bekabeling werkt alles nu prima.