Blindstroom compensatie

Een veevoederfabriek in Zuid-Holland had voor een uitbreiding vermogen te kort. De energieleverancier adviseerde een nieuwe transformator. Dat zou de volgende consequenties hebben:

  • er moest een nieuwe transformatorstation gebouwd worden op het toch al krappe parkeerterrein, omdat de ruimte van de in gebruik zijnde transformator te klein was om een grotere in onder te brengen
  • over een lengte van ca. 500m zou een nieuwe hoogspanningskabel moeten worden ingegraven
  • de laagspanningsverdeler zou vervangen moeten worden door een zwaarder model
  • voor de laagspanningsverdeler zou een nieuwe plaats moeten worden gevonden en alle bekabeling zou hierdoor te kort worden.

Oplossing

Na meten is voor een gecombineerde blindstroom compensatie gekozen waarbij de inschakelpieken van o.a. hamermolens konden worden opgevangen en de hele installatie op cosinus phi 1 gebracht is. Een grote kostenbesparende oplossing omdat er nu geen nieuwe transformator hoefde te worden aangeschaft. Deze installatie is inmiddels al meer dan 10 jaar naar volle tevredenheid in bedrijf. Helaas is verder uitbreiden niet meer mogelijk nu.